این کلیپ کاری از گروه لنز پلاک می باشد که از رزمایش اقتدار ثارالله تهیه شده.

اقتداری از جنس بسیج برای اقتدار ایران اسلامی.

دشــمــن بــدانــد : هـفـت آسـمـان و اوج فـلــک را کـه رد کـنــد . . .

قــدش نمی رســـــد که رهـبــــــــــــر مــــــا را رصـــــــد کـنـــد . . .


دانلود کلیپ