این ویدئو دومین کار گروه لنز پلاک می باشد که همزمان با روز خبرنگار هفدهم مرداد ماه ، تهیه شده و تقدیم می گردد به همه ی خبرنگاران انقلابی از جمله شهید هادی باغبانی ...


دانلود ویدئو